การไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร

July 25, 2018

 

👀มาดูกันนะคะ ว่าการไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร ❓

ง่ายๆก็คือการนำสินเชื่อบ้านที่ยังผ่อนชำระอยู่กับธนาคารมาทำสัญญาสินเชื่อใหม่ ซึ่งอาจจะทำกับธนาคารเดิมที่เรามีสินเชื่ออยู่ หรือจะทำกับธนาคารใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของการทำสัญญาสินเชื่อใหม่ว่าที่ไหนจะถูกกว่ากัน
ส่วนใหญ่ที่จะรีไฟแนนซ์บ้านกันก็เพราะว่าสินเชื่อตามสัญญาเดิมที่มีอยู่หมดช่วงโปรโมชั่นดอกเบี้ยแล้ว ทำให้เราจะต้องผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นคะ

 

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์บ้าน

✅ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน มักจะอยู่ที่ประมาณ 2,000-3,000 บาท 
✅ค่าธรรมเนียมในการจัดการวงเงินส่วนใหญ่จะไม่เกิน 3,000 บาท 
✅ค่าอากรแสตมป์ที่คิดตามวงเงินสินเชื่อ ✅ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา 
✅ค่าจดจำนองที่เราจะต้องโอนโฉนดบ้านของเราจากธนาคารเดิมไปธนาคารใหม่ 
✅ถ้าหากเราจะรีไฟแนนซ์ก่อนเงื่อนไขที่ธนาคารเดิมกำหนดเราก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนกำหนดอีกด้วย

🔅ปล.ถ้าหากเราจะรีไฟแนนซ์ก่อนเงื่อนไขที่ธนาคารเดิมกำหนดเราก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนกำหนดอีกด้วย

 

การขอกู้เงินกับสถาบันการเงินเริ่มจากติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อเคหะของธนาคาร เพื่อแสดงความจำนงขอกู้ คุณต้องนำหลักฐานยื่นประกอบการขอกู้โดยครบถ้วน หากในวันยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบ คุณต้องนำเอกสารมาให้หรือมายื่นกู้ใหม่ในภายหลังและอาจทำให้การวิเคราะห์อนุมัติล่าช้าออกไป หลังจากยื่นกู้แล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักประกัน

เมื่อยื่นกู้แล้ว ธนาคารหรือสถาบันการเงินจส่งเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดิน ที่จะนำมาจำนองเป็นหลักประกันโดยทั้วไปใช้แวลาประมาณ 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน

 

ธนาคารและสถาบันการเงินจะพิจารณาคำขอกู้โดยจะทำการวิเคราะห์รายได้ ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการผ่อนชำระ และหลักประกันของคุณ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ และจะแจ้งผลการขอกู้ให้คุณทราบ โดยปกติทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน

เมื่อได้รับอนุมัติกู้แล้ว คุณจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อมาลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง พร้อมทั้งนัดวันไปทำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน

ในวันโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่สำนักงานที่ดิน ผู้กู้ ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินจะไปพร้อมกันที่สำนักงานที่ดินที่หลักทรัพย์ดั้งอยู่ ผู้กู้จะต้องเตรียมเงินเป็นค่าจดทะเบียนจำนองตามปกติร้อยละ 1 ของวงเงินกู้และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิมธิ์ตามปกติร้อยละ 2 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ้งโดยทั่วไปผู้ขายมักจะเป็นผู้จ่ายเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

 

เมื่อทุกขั้นตอนเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินกู้ให้คุณเป็นแคชเชียร์เช็ค เพื่อให้คุณจ่ายเงินคงเหลือให้กับเจ้าของโครงการหรือผู้ขายต่อไป เมื่อคุณได้รับเงินกู้แล้ว คุณจะต้องมีภาระในการผ่อนชำระงวดทุกเดือนภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา

 

Please reload

Our Recent Posts

"10 ค่าใช้จ่ายควรรู้เมื่อซื้อบ้านและคอนโด"

April 26, 2019

เคล็ดลับดีๆ ขจัดสารพัดคราบหลังงานปาร์ตี้

August 20, 2018

ทิปส์สำหรับการดูเเลทำความสะอาดห้องน้ำให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ

August 14, 2018

1/1
Please reload

Tags

Please reload

  • HARRY
  • HARRYpatio2
  • Instagram Social Icon

HARRYpatio2

The only housing community Tuscan California style in Had Yai.